Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia parkoviska na Záhradnej ulici pred bytovým domom č. 152/21

Pred  bytovým domom na Záhradnej ulici č. 152/21 sa začala v priebehu novembra rekonštrukcia asfaltovej plochy.  Pôvodný asfalt bol  odstránený a nahradený novým asfaltovým poterom.

 

Okrem plochy pred bytovkou sa opravil aj chodník vedúci k bytovke č. 540, ktorý bol tiež v havarijnom stave. Po obnovení asfaltovej plochy sa zrealizovalo aj dopravné značenie pred bytovkou kvôli prehľadnejšiemu parkovaniu osobných áut. Nové parkovisko prinieslo 11 parkovacích miest a v prípade potreby aj bezpečný prejazd pre záchranné zložky.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl