Projekty financované EÚ

Prevádzkový poriadok Detského a multifunkčného ihriska v Tunežiciach

 

 • Detské ihrisko je určené pre deti do 14 rokov. 
 • Deti do 6 rokov môžu používať zariadenie detského ihriska len v sprievode dospelej osoby. 
 • Deti do 3 rokov musia byť pod priamym dohľadom dospelej osoby. 
 • Jednotlivé hracie prvky sú určené pre deti rôznych vekových skupín (vekové kategórie sú jednotlivo označené na každom hracom prvku osobitne). 
 • Multifunkčné ihrisko je určené pre mládež bez obmedzenia veku.

 

 

JE ZAKÁZANÉ

 

 • Používať detské hracie prvky ihriska osobám starším ako 14 rokov a osobám s hmotnosťou nad 70 kg. 
 • Vodiť do areálu detského ihriska psov, mačky a iné domáce zvieratá.
 • Fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné látky v areáli ihriska, konzumovať jedlo a nápoje na herných prvkoch.
 • Znečisťovať areál detského ihriska a poškodzovať jeho zariadenie.
 • Nosiť ostré, sklené a rozbité predmety, zakladať otvorený oheň.
 • Používať hracie zariadenie, ak je poškodené a hrozí nebezpečenstvo úrazu.
 • Používať ihrisko v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (námraza, klzký povrch prvkov, rozmočený povrch okolia hracích prvkov).
 • Jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach v areáli ihriska a hrať loptové hry mimo vyhradeného miesta pre loptové hry.

 

 

Dôležité telefónne čísla:

Integrovaný záchranný systém: 112

Záchranná služba: 155

Prevádzkovateľ detského ihriska: Obec Ladce, tel.: 042 - 32 142 02

 

 

Prevádzkový poriadok sa riadi VZN OZ v Ladcoch