Projekty financované EÚ

Triedený zber - mobilný

 

Mobilný triedený zber v našej obci uľahčuje občanom separovanie plastov, kovov a elektro odpadu. Odpad je potrebné včas vyložiť pred brány, vo vreci, ideálne je plasty a kovy stláčať pred vhodením do vreca.

 

 

 

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2024

Plasty

Papier*

Sklo*

Kovy*

Elektro

Kovový šrot

19. 01. 22. 01.   17. 01.    
16. 02. 19. 02.        
15. 03. 18. 03.   13. 03. 13. 03.  
          10. 04.
           
           
           
           
          18. 09.
        09. 10.  
           
           

 

* Papier, sklo a kovy zbiera firma Marius Pedersen z 1 100 l nádob, nie spred brán rodinných domov.

Elektro a kovový šrot je možné vyložiť pred brány domov vždy dva razy do roka. Mobilný zber plastov v obci sa koná raz mesačne.

Zber BRKO sa uskutočňuje každú stredu (bytové domy).

 

 

 

 

Ako správne triediť?