Projekty financované EÚ

Triedený zber - mobilný

 

Mobilný triedený zber v našej obci uľahčuje občanom separovanie plastov, kovov a elektro odpadu. Odpad je potrebné včas vyložiť pred brány, vo vreci, ideálne je plasty a kovy stláčať pred vhodením do vreca.

 

 

 

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2024

Plasty

Papier*

Sklo*

Kovy*

Elektro

Kovový šrot

19. 01. 22. 01.   17. 01.    
16. 02. 19. 02.        
15. 03. 18. 03.   13. 03. 13. 03.  
12. 04.         10. 04.
10. 05.          
07. 06.          
05. 07. 12. 07.         
16. 08.          
13. 09.         18. 09.
        09. 10.  
           
           

 

* Papier, sklo a kovy zbiera firma Marius Pedersen z 1 100 l nádob, nie spred brán rodinných domov.

Elektro a kovový šrot je možné vyložiť pred brány domov vždy dva razy do roka. Mobilný zber plastov v obci sa koná raz mesačne.

Zber BRKO sa uskutočňuje každú stredu (bytové domy).

 

 

 

 

Ako správne triediť?