Projekty financované EÚ

Ukončenie hasičského krúžku v MŠ Ladce 2023

V školskom roku 2022/2023 sa uskutočňovali hasičské krúžky v MŠ aj ZŠ. V materskej škole bol krúžok vedený formou hier, kreslenia, vysvetľovaním, čo robia hasiči, ale aj prvým zapájaním hadíc a prúdnic.

 

V ZŠ sa deti pripravovali na súťaže, ale z dôvodu nízkeho počtu detí sa deti žiadnej súťaže nezúčastnili. Veríme, že deti z materskej školy budú aj v budúcnosti vo svojej aktivite a v záujme o hasičský krúžok pokračovať a naša aktivita na súťažiaci bude znova na vysokej úrovni.

 

Spoločnou akciou kružkou z MŠ a ZŠ bola návšteva hasičskej stanice HaZZ v Dubnici nad Váhom, kde deti mali podrobne vysvetlenú prácu profesionálnych hasičov. Touto akciou sme ukončili hasičské krúžky pre školský rok 2022/2023.

 

Text: Ing. František Meliš

Foto: Ing. František Meliš, výber fotiek zo stránky MŠ Ladce