Projekty financované EÚ

Otvorenie detského parku TUNEŽICE 07/2017

 

Ďalším investičným zámerom obce bola výstavba nového detského parku pre naše deti z Tunežíc. Získaná dotácia vo výške 2000 € z Nadácie SPP Bratislava - grantové fondy nám čiastočne pokryla náklady na výstavbu a zakúpenie jednotlivých prvkov parku.

 

 

Tešíme sa, že máme atraktívny detský park nachádzajúci sa v prostredí areálu osvetovej besedy, ktorý chce obec postupne zveľaďovať a zatraktívňovať. Takýmto spôsobom chceme vytiahnuť deti od počítačov do prírody, na detské ihrisko, učiť ich športovým aktivitám a podporovať stretávanie sa rodičov i starých rodičov so svojimi deťmi.

 

 

Pri vstupe do parku je umiestnený prevádzkový poriadok, ktorý odporúčame dodržiavať z bezpečnostných dôvodov a takisto aj preto, aby sa majetok parku chránil a bol pre všetkých.

 

 

Tento projekt sa uskutočnil aj vďaka podpore Nadácie SPP - začo im patrí veľká vďaka a bude prínosom pre mnohé generácie občanov Tunežíc.

 

 

Link na Prevádzkový poriadok Detského a multifunkčného ihriska v Tunežiciach.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová