Projekty financované EÚ

Máj a jún v MŠ Ladce 2021

 

Zvyky a tradície našej minulosti sa snažíme našim deťom neustále sprístupňovať a približovať najmä preto, aby neupadli do zabudnutia. Jedným takým zvykom je aj stavanie mája, ktorý si každoročne pripomíname aj v našej MŠ. Za spoločného spevu piesne „ Sadíme my máje“ deti viazali farebné stuhy na pripravený máj (veľká vďaka Obecnému úradu v Ladcoch zaň) a chlapci ho spoločnými silami za pomoci dospelých postavili. Deti si potom zatancovali a zaspievali ľudové piesne. Farebný máj pri vstupe do areálu MŠ celý mesiac vítal a odprevádzal naše deti a rodičov.

 

 

Prvý deň mesiaca jún je sviatkom všetkým detí. Aj tie naše škôlkarske si svoj sviatok v materskej škole užili a isto v nich zanechal pekné spomienky. Niesol sa v znamení športového dopoludnia. Deti plnili rôzne športové disciplíny, fúkali veľké bubliny a po splnení úloh dostali medaile, sladký balíček, knižku a videli tiež vystúpenie psíka, ktorého cvičí naša pani učiteľka Lenka. Pani kuchárky pripravili pre deti na občerstvenie ovocné misy. To ale nebolo všetko. V piatok k nám zavítali PACI PAC s veselými pesničkami. Deti sa výborne bavili, spievali a tancovali.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: MŠ Ladce