Projekty financované EÚ

Ladecký kotlík 2018

 

Ani rekonštrukcia kultúrneho domu ani nerovnosti terénu, ktoré boli spôsobené výkopovými prácami vedľa neho neodradili organizátorov od myšlienky po šiestykrát zorganizovať súťaž vo varení gulášu o Ladecký kotlík 2018.

 

 

V sobotu 5. mája sa tak za slnečného počasia postupne začal napĺňať priestor vyhradený pre súťažné družstvá. Pribúdali prístrešky rôznych farieb, kotlíky rôznych veľkostí a rozmanité farebné tričká jednotlivých tímov. Na 6. ročníku súťažilo spolu 22 tímov, čo je síce o 5 tímov menej ako bolo minulý rok, no i tak môžeme účasť hodnotiť ako veľmi peknú. Pomer súťažiacich tímov bol vyrovnaný - jedenásť domácich a jedenásť hosťujúcich. Okrem tímov z blízkeho okolia prišli aj tímy z rôznych kútov Slovenska (Galanta, Šoporňa, Prievidza). Prvýkrát sme zaznamenali aj zahraničnú účasť, pretože pozvanie prijali zástupcovia z nášho partnerského mesta Kelč v Českej republike.

 

 

Súťažiaci varili v dobrej nálade, s organizáciou a s podujatím boli spokojní a priateľská atmosféra vládla počas celého varenia aj vyhodnocovania. Väčšina súťažiacich sľúbila, že príde aj ďalší rok. Porota, ktorá hodnotila súťažné vzorky, bola päťčlenná a nemala to vôbec jednoduché, veď všetky guláše boli výborné! Niektoré stavili na pikantnosť, iné na slanosť. Pri guláši sa hodnotila chuť, vzhľad a konzistencia. Rozhodovalo sa anonymne a porota až po jednoznačnej zhode na prvých troch miestach odkryla čísla tímov, ktoré boli na spodnej strane misky. Predsedom poroty bol šéfkuchár Peter Jágrik z Púchova. Prvýkrát sme zapojili do hodnotenia aj samotných súťažiacich. Krátko pred hodnotením sme vylosovali dva súťažné tímy, ktoré mohli určiť jedného člena do hodnotiteľskej komisie. Tento rok to bol zástupca od Štúrovcov a zástupca tímu Murárik a Figur. Porota sa nakoniec zhodla na obsadení prvých troch miest nasledovne:

 

 

  1. miesto tím PKM z Ladiec – šéfkuchár Marek Martinák
  2. miesto Partička z Kopyta z Ladiec – šéfkuchár Martin Adamec
  3. miesto tím Juniperus z Nemšovej – šéfkuchár Milan Bobok

 

 

Počas odpoludnia sa o dobrú náladu a príjemné počúvanie postarala hudobná country skupina Louiziana. V programe tiež vystúpila tanečná skupina Spirit zo Súkromnej ZUŠ Ladce pod vedením pani Lukajkovej. Pre všetkých návštevníkov boli pripravené predajné stánky a deti si mohli naplno užiť skákacie atrakcie, maľovanie na tvár či jazdy na koníkoch.

 

 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli organizovať Ladecký kotlík a tiež všetkým súťažiacim aj nesúťažiacim, ktorí sa prišli zabaviť a podporiť toto pekné podujatie, ktoré pevne verím, nebolo v Ladcoch poslednýkrát. Ďalší, v poradí už 7. ročník súťaže nás čaká o rok, 4. mája 2019. Neviem ako vy, ale my sa naň už teraz tešíme!

 

 

Text: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce

Foto: Martin Habánek

 

 

Výsledky súťaže vo varení gulášu v Ladcoch od roku 2013

Rok 2013 – 23. súťažiacich družstiev

1. Poľovníci PZ Bukovina Ladce
2. RLJ Group - Ladce
3. Muňo team - Košeca

 

Rok 2014 – 15. súťažiacich družstiev

1. Bemitrans – Ladce
2. Čertice zo škôlky - Ilava
3. Bikeri – Ladce

 

Rok 2015 – 14. súťažiacich družstiev

1. Nelly Ladies - Púchov
2. DHZ Klepeťáci - Zemiansky Kvašov
3. DHZ Ladce - Ladce

 

Rok 2016 – 14. súťažiacich družstiev

1. Štúrovci – Ladce
2. Country tanečníci – Žilina
3. DHZ Klepeťáci – Zemiansky kvašov

 

Rok 2017 – 28. súťažiacich družstiev

1. Partička z Kopyta – Ladce
2. PKM – Ladce
3. Juniperus - Nemšová