Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Posedenie v MŠ s bývalými pracovníčkami 2018

 

Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo posedenie pri príležitosti mesiaca október - mesiaca úcty k starším. S bývalými pracovníčkami sme si zaspomínali a pripomenuli históriu MŠ. Poďakovanie patri celému kolektívu za zorganizovanie peknej akcie a taktiež deťom 4. triedy za milé vystúpenie.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková