Projekty financované EÚ

Kontrola parkovania v obytnej zóne v Ladcoch

 

V marci sme na webstránke obce a v Ladeckých zvestiach uverejnili informáciu o novom značení v našej obci, vďaka ktorému sa z niektorých našich „bežných“ ulíc stali ulice v obytnej zóne. Pripomenuli sme našim občanom platné dopravné zákony a vysvetlili dôvod, kvôli ktorému sme k takémuto značeniu pristúpili.

 

 

 

 

V článku sme uviedli, že obec „nemá v pláne pokutovať autá stojace pred bránami, chápeme, že všetci potrebujú čas na to, aby si zvykli na nové parkovacie pravidlá a tiež na výrazne zníženú rýchlosť“.

 

 

V tomto článku sa pri editácii stratila informácia o tom, že plán nepokutovať vozidlá bude platiť len v prechodnom období, v tom, počas ktorého si majitelia vozidiel mali osvojiť nové dopravné pravidlá a začať ich poctivo rešpektovať. Bolo to obdobie, kedy mali čas vytvoriť si parkovacie miesta vo svojich dvoroch.

 

 

Ale nikto si nemôže vyberať zo zákona len to, čo sa mu hodí, nemôže nerešpektovať dopravné značenie a nemal by ani porušovať zákon. Od 1. 5. 2022 budeme tých, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie, písomne upozorňovať. Ak náprava nenastane, obec bude situáciu riešiť v spolupráci s dopravnou políciou.

 

 

Ďakujeme zároveň všetkým, ktorí pravidlá rešpektujú a pochopili zámer obce vytvoriť z týchto ulíc bezpečné a upratané cesty.

 

 

Obec Ladce

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy