Projekty financované EÚ

Tradičná zabíjačka v Šenkviciach v podaní Martina Habánka 2023

Na začiatku každého činu stojí myšlienka a tak bolo i v prípade tradičnej zabíjačky v Šenkviciach. Iniciátorkou myšlienky a patrónkou celého podujatia sa stala Anna Krajčovičová. Prípravy trvali mesiace - od vyhliadnutia vhodného domu až po jeho vhodnú úpravu, ktorá bola časovo i finančne náročnejšia.  Najťažšie práce pri úprave domu odviedol Miro Krajčovič. Nasledovala príprava dobového zariadenia, pracovných ľudových odevov, nástrojov, náradia a v neposlednom rade zabezpečenie živého prasiatka. Úlohu mäsiara dostal  vynikajúci majster svojho remesla Peter Rozbecký.  

 

Celý projekt bol situovaný do 30. - 40. rokov 20. storočia. Ochotné ruky a chuť do práce poskytli ďalší účinkujúci: Milan Helma, gazda, Soňa Mifková, Saška Mifková, Majka Chlipalová, Majka Lančaričová, Martin Kucej, Martin Voštinár z obce Bučany a rodinní príslušníci. Zodpovedajúci pracovný ľudový odev bol konzultovaný s Anetou Vlčkovou, kurátorkou Západoslovenského múzea v Trnave a dobové doplnky poskytlo aj SNM - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.

 

Termín zabíjačky padol na sobotu 4. marca. Od skorého rána vládla dobrá nálada, zakúrilo sa pod kotle, mäsiar si nabrúsil nože, podal inštrukcie účinkujúcim s postupom pracovnej činnosti a prasiatko čakalo na svoju poslednú hodinku. Celý deň sa pracovalo, fotilo, dokumentovalo, ženy si spievali, aby šla práca od ruky.  Okrem samotnej zabíjačky boli zdokumentované masky z fašiangového sprievodu, akými sú turoň, slamák, baba v koši. Na zabíjačku sa prišli pozrieť a podporiť účinkujúcich starosta Šenkvíc Peter Trojna a riaditeľ SNM – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Andrej Solár. Na druhý deň interiér starobylého domu v Šenkviciach s dovolením majiteľa Milana Helmu obsadili Modranky, aby zdokumentovali výrobu tradičnej cestoviny – frkacúlov.

 

Nebolo by hodnotných fotografií bez skvelého fotografa a tak z Ladiec do Šenkvíc zavítal Martin Habánek. Meno, ktoré milovníkom fotografie slovenských zvykov je dobre známe. Fotografie budú súčasťou druhého dielu publikácie, ktorej spoluautorkou je etnologička Katarína Nádaská.

 

Martin, akú knihu ste už s Katarínou Nádaskou vydali?

  • V roku 2021 vyšla vo vydavateľstve Fortuna Libri publikácia Slovenské rodinné tradície na fotografiách. Som autorom fotografií, texty poskytla Katarína Nádaská s redakčnou úpravou Anny Šikulovej. Kniha je skoro vypredaná, do konca roka plánujeme jej pokračovanie s pracovnými motívmi.

Ako si predstavuješ ďalšiu spoluprácu v našej oblasti?

  • Do Šenkvíc som bol pozvaný na besedu o mojej práci spojenú s premietaním fotografií a plánujem zdokumentovať orbu vo vinohrade s pánom Rozbeckým, ktorý je jedným z posledných fachmanov. Orba s koňom je náročná činnosť. Plánujeme ju čo nevidieť, jar sa blíži. Opäť ma oslovili z výšivkárskeho spolku Modranky jak vyšité na fotenie veľkonočných zvykov v Modre. Teším sa na všetky spolupráce.

Počula som, že sa črtá spolupráca so SNM - Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku?

  • Áno, oslovil ma riaditeľ múzea Andrej Solár so zaujímavým dlhodobým projektom, o ktorom zatiaľ viac nepoviem, aby všetko dobre dopadlo. Ukáže čas.

 

Martin, dovolím si poďakovať Ti za odvedenú prácu a držím palce, aby vyšli plánované projekty. Anke Krajčovičovej za náročnú prípravu, Milanovi Helmovi, majiteľovi domu a Jozefovi Nemčovičovi, užívateľovi domu za ochotné poskytnutie priestorov a všetkým vyššie menovaným, bez ktorých dobrovoľníckej činnosti, lásky k tradíciám a entuziazmu by podujatie nebolo možné zrealizovať...

 

Text: Sylvia Hrdlovičová, kurátorka SNM - Múzea Ľudovíta Štúra v Modre

Foto: Martin Habánek