Projekty financované EÚ

I. vedomostná akadémia v ZŠ Ladce 2018

 

Deti z našej základnej školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili I. vedomostnú akadémiu. A tak sa 22. júna brány školy otvorili dokorán, aby privítali rodičov a priaznivcov školy. Na jednotlivých stanovištiach si prítomní mohli pozrieť množstvo zaujímavých pokusov, bádaní a prezentácií z rôznych oblastí. V úvode čakalo na návštevníkov anglické divadielko detí z krúžku anglického jazyka. Medzi najzaujímavejšie ukážky patrila simulácia výbuchu sopky, ktorú pripravovali žiaci z chemického krúžku, fyzika zábavnou formou, kvízy a zábavné úlohy z krasopisu, prírodovedy a angličtiny, ale aj skúmanie života jedného škrečka a športové súťaže a disciplíny v telocvični. Naši žiaci opäť ukázali, že sú naozaj šikovní a vedia teoretické vedomosti zo školských lavíc pretaviť do praktických činností. Dúfame, že v budúcnosti na takýchto školských akciách, kde naše deti ukazujú svoje zručnosti a znalosti, uvidíme viac aj ich rodičov.

 

 

Text: Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce

Foto: Mgr. Bronislava Majtánová, riaditeľka ZŠ Ladce