Projekty financované EÚ

Adventný veniec z dielne OUI Ladce 2021

 

Aj tento rok sme nemohli adventný veniec pripraviť v takej atmosfére a v takom zložení, ako sme boli zvyknutí pred pandémiou. Naši žiaci boli doma v karanténe a veniec nazdobili a pripravili naše majsterky z dielní. Finančne podporil prípravu venca obecný úrad. OUI Ladce je od 6. 12. 2021 zatvorené na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici. Výučba je realizovaná dištančne a tak naša predvianočná atmosféra nemá takú silu, na akú si pamätáme a radi by sme opätovne zažili. Veríme však, že veniec prinesie našim občanom veľa radosti a želáme všetkým v zdraví a šťastní strávené Vianoce.

 

 

 

Text: Slávka Habánková, hlavný majster OUI Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce