Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Pochovávanie basy 2010