Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Pochovávanie basy 2010