O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Pochovávanie basy 2010