Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Pochovávanie basy 2010