Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Pochovávanie basy 2010