Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Pochovávanie basy 2010