Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Pochovávanie basy 2010