Projekty financované EÚ

Harmonogram vývozu odpadu pre 4. štvrťrok 2023

Harmonogram vývozu odpadu pre 4. štvrťrok 2023.

Upozorňujeme však, že harmonogram je dočasný a môže sa ešte meniť. Na prípadné zmeny Vás včas upozorníme.