Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

X. Rodičovský ples 2016