Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

X. Rodičovský ples 2016