Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

X. Rodičovský ples 2016