Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

X. Rodičovský ples 2016