Projekty financované EÚ

Darček v podobe knižky pre deti MŠ od Považskej cementárne a.s. Ladce 2023

Aj v Považskej cementárni myslíme na našich najmenších a deň pred Mikulášom navštívil generálny riaditeľ Pavel Kohout, MBA deti v materskej škole. Deti vzácnu návštevu privítali krásnou vianočnou pesničkou. Zvedavé otázky mali aj deti, ale aj náš generálny riaditeľ. Po úsmevných rozhovoroch im spolu s Dominikom Koštialikom - starostom obce,  odovzdali knižku Všelipkova dopravná škôlka. Knižka hravou formou učí deti pravidlám cestnej premávky. Veríme, že aj vďaka tejto knižke sa deti naučia ako sa bezpečne správať na cestách. Malé darčeky dostali aj zamestnanci MŠ Ladce a aj touto cestou im patrí veľké poďakovanie za ich obetavú prácu a trpezlivosť!

 

Text: Mgr. Dominik Ľachká

Foto: Ján Čechovský