Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Daňoví dlžníci obce Ladce 2018

 

Obec Ladce podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018. Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.

 

 

Dlžníci na miestnej dani z nehnuteľností

 • Bondorová Alica, Hviezdoslavova 7, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 202,80 €

 

 • Horák Marián, Zámocká 16, 019 01 Ilava – Klobušice
 • Nedoplatky vo výške: 500,00 €

 

 

Dlžníci na komunálnom odpade

 • Blašková Agnesa, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 224,00 €

 

 • Ďurovec Vladimír, Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 220,18 €

 

 • Fusko Milan, Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 1017,72 €

 

 • Kandráč Alexander, Hviezdoslavova 159, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 166,00 €

 

 • Kendralová Renáta, Vážska 383, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 172,50 €

 

 • Lacko Peter, Hviezdoslavova 52, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 810,00 €

 

 • Lacko Štefan, Hviezdoslavova 52, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 264,00 €

 

 • Lezová Eva, Hviezdoslavova 36, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 180,00 €

 

 • Mikula Jozef, Janka Kráľa 494, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 273,69 €

 

 • Pavlačková Lenka, Podjavorinskej 70, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 383,62 €

 

 • Pulik Hreha Viliam, Podjavorinskej 93, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 345,00 €

 

 • Smrčková Marianna, Hviezdoslavova 59, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 276,00 €

 

 • Strapko Ľubomír, Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 184,00 €