Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Daňoví dlžníci obce Ladce 2019

 

Obec Ladce podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019. Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 € .

 

 

 

Dlžníci na miestnej dani z nehnuteľností

 • Horák Marián, 019 01 Ilava – Klobušice, Zámocká 16
 • Nedoplatky vo výške: 500,00 €

 

 

Dlžníci na komunálnom odpade

 • Blašková Agnesa, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 224,00 €

 

 

 • Ďurovec Vladimír, Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 197,18 €

 

 

 • Fusko Milan, Janka Kráľa 464, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 1110,08 €

 

 

 • Kršíková Mária, Bottova ulica 124, Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 279,56 €

 

 

 • Kútny Štefan, Kukučínova 336, Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 207,00 €

 

 

 • Lacko Peter, Hviezdoslavova 52, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 925,00 €

 

 

 • Lacko Štefan, Hviezdoslavova 52, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 287,20 €