Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Daňoví dlžníci obce Ladce 2017

 

Obec Ladce podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2017. Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.

 

 

Dlžníci na miestnej dani z nehnuteľností

 • Bednárik Adrián, 018 61 Beluša
 • Nedoplatky vo výške: 508,27 €

 

 • Bondorová Alica, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 7
 • Nedoplatky vo výške: 168,99 €

 

 • Horák Marián, 019 01 Ilava – Klobušice, Zámocká 16
 • Nedoplatky vo výške: 500,00 €

 

 

Dlžníci na komunálnom odpade

 • Blašková Agnesa, 018 63 Ladce
 • Nedoplatok vo výške: 224,00 €

 

 • Ďurovec Vladimír, 018 63 Ladce, Janka Kráľa 464
 • Nedoplatok vo výške: 197,18 €

 

 • Fusko Milan, 018 63 Ladce, Janka Kráľa 464
 • Nedoplatky vo výške: 902,72 €

 

 • Kováčová Viera, 018 63 Ladce, Kukučínova 339
 • Nedoplatky vo výške: 172,50 €

 

 • Lacko Peter, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 52/52
 • Nedoplatky vo výške: 695,00 €

 

 • Lacko Štefan, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 52/52
 • Nedoplatky vo výške: 218,00 €

 

 • Majeríková Estera, 018 63 Ladce, Hviezdoslavova 62
 • Nedoplatky vo výške: 171,36 €

 

 • Pavlačková Lenka, 018 63 Ladce, Podjavorinskej 70
 • Nedoplatky vo výške: 245,62 €

 

 • Pulik Hreha Viliam, Podjavorinskej 93, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 230,00 €

 

 • Smrčková Marianna, Hviezdoslavova 59, 018 63 Ladce
 • Nedoplatky vo výške: 184,00 €