Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Detský karneval 2015

 

13. 2. 2015