Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Hody 2009