Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Hody 2009