Projekty financované EÚ

Uvítanie detí do života - máj 2019

 

Prvé tohtoročné uvítanie detí do života sa konalo 31. mája 2019. Na uvítanie bolo pozvaných 12 detí spolu s rodičmi, slávnosti sa zúčastnilo 8 detí. Novonarodených Ladčanov a Ladčianky privítal príhovorom Marián Justh – člen ZPOZ-u a program im pripravili deti z MŠ Ladce. Zúčastneným recitovala riaditeľka našej MŠ Alena Hudáková, taktiež členka ZPOZ-u. Hudobný sprievod zabezpečil Michal Fusko a jeho manželka Monika. Predstavenie detí starostovi obce a jeho zástupcovi mala na starosti matrikárka obce, Ľubomíra Porubčanová. Po podpise do pamätnej knihy dostal každý rodič darček, kvet a pamätný list priamo od starostu Ing. Jaroslava Koyša a p. Mariána Justha.

 

 

V obci nám pribudlo 8 chlapcov a 4 dievčatá. Rodičia im dali mená: Marek, Juraj, Jakub, Filip, Richard, Tomáš, Laura, Adrián, Tamara, Ryan, Ema a Natália. Detičkám želáme krásne a zdravé detstvo a hlavne, nech sa im v Ladcoch páči.

 

 

Text: Ľubomíra Porubčanová, matrikárka

Foto: Zuzana Čuríková