Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Kríž mládeže - november 2014

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk