Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Kríž mládeže - november 2014

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk