Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Kríž mládeže - november 2014

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk