Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Kríž mládeže - november 2014

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk