Projekty financované EÚ

Zber použitého kuchynského oleja a tukov

 

Prečo olej a tuky zbierať a zamedziť ich vylievaniu do odpadu?

 

  • chránite životné prostredie a zdroje pitnej vody
  • ušetríte Vaše odpadové potrubia od zanesenia tukovými nánosmi
  • eliminujete zanášanie kanalizácie a výskyt hlodavcov
  • UCO vyliaty do kanalizácie môže vážne narušiť aj biologické čistenie v čističkách odpadových vôd
  • olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu flóru a znižuje sa jej priepustnosť
  • aj 1 kvapka použitého kuch. oleja dokáže znečistiť niekoľko 1 000 l vody
  • ušetríte produkciu emisií CO2 tým, že recykláciou odovzdaného použitého kuch. oleja sa vyprodukuje biopalivo – bionafta („zelená nafta“) bez potreby výroby novej suroviny na tento účel
  • prítomnosť UCO v BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) je značne rizikovým/komplikujúcim faktorom pri kompostovaní BRKO.

 

Ako zlievať oleje a tuky?

 

  • po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (najlepšie priehľadnej) plastovej fľaše a odniesť na zberné miesto
  • olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín

 

Použitý kuchynský olej môžete priniesť na zberný dvor a dostanete zaň buď fľašku octu, alebo kuchynského oleja. Výmena sa deje v tomto pomere:

 

1 liter použitého oleja = liter octu

 

alebo

 

6 litrov použitého oleja = liter oleja.