Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Búranie "kúpaliska" v MŠ Ladce 2015