Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Búranie "kúpaliska" v MŠ Ladce 2015