Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Búranie "kúpaliska" v MŠ Ladce 2015