Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Búranie "kúpaliska" v MŠ Ladce 2015