Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Búranie "kúpaliska" v MŠ Ladce 2015