Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Búranie "kúpaliska" v MŠ Ladce 2015