Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Búranie "kúpaliska" v MŠ Ladce 2015