Projekty financované EÚ

Vyčistime si SPOLU Ladce 2021 - Čistenie Horných Ladiec

 

Aj napriek obavám z nepriaznivého počasia sa niekoľko dobrovoľníkov rozhodlo pomôcť pri upratovaní našej obce. V sobotu 1. mája sme mali v pláne vyčistiť od odpadkov viaceré lokality v Horných Ladcoch. Podarilo sa nám vyčistiť veľkú časť vopred vytipovaných lokalít a to: lokality pod Klárkou smerom ku potoku, cestu smerom k lomu – zráz k potoku, priestor nad kúpaliskom smerom k lomu, lokalitu pod Alvekom a veľkú časť pri sade pri Alveku. Milým prekvapením bola pre nás lokalita bočnej cesty na Bottovu ulicu, ktorá už bola vyčistená.

 

 

Odpadu bolo veľmi veľa. Odviezli sme minimálne tri plné vozíky rôzneho druhu - od plastových fliaš cez káble, rozbité sklo, sklenené fľaše, pneumatiky, veľké kusy železa, rôzne plechovice, časti matracov až po zvyšky drobného stavebného materiálu. Niektoré vyzbierané veci a vrecia odvezú v pondelok tretieho mája zamestnanci obecného úradu na zberný dvor.

 

 

Touto cestou sa chceme poďakovať jednotlivcom aj rodinám, ktoré sa zúčastnili na tejto veľmi vydarenej akcii. Menovite to boli starosta obce J. Koyš, páni  P. Hudec, M. Tóth, p. A. Liška, J. Suchár, S. Turza; panie D. Mikušková , I. Javorová, I. Klobučniková s dcérou Patríciou; bratia Tesaríkovci, súrodenci Simona a Jakub Hudecovci, rodiny Pravdová, Kobzová a Mlyniská spolu s deťmi. Odvoz odpadu a organizáciu celého upratovania mali na starosti pracovníci nášho obecného úradu.

 

 

V ďalšom kole čistenia sa zameriame na povodie Váhu v našej obci – mapku miest, kde je najviac odpadkov, sme uverejnili na webstránke. 8. mája sa stretneme o 8.00 na kanálskom moste smerom k družstvu. Budeme radi a vďační za každú pomocnú ruku. Takisto si vážime, že sa k tejto aktivite pozitívne stavajú aj ďalší občania, ktorí sa rozhodli individuálne vyčistiť niektoré časti našej obce (napríklad rodina p. Pilného, ktorá vyčistila niektoré časti v Tunežiciach).

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Peter Hudec