Projekty financované EÚ

Národná púť na horu Butkov máj 2019

Jarné posolstvá z Butkova

 

„Boží chrám na kamennej hore“ i „najmladšie pútnické miesto na Slovensku“. Tak zvyknú niektorí nazývať Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na ll. etáži kameňolomu Butkov nad Ladcami. Aj počas tretej májovej nedele bolo v tomto originálnom komplexe sakrálnych stavieb, sôch a pamätníkov neobyčajne rušno. Na tradičnú jarnú púť sa tam vybrali tisícky návštevníkov. Časť pútnikov prišla do sanktuária pešo. V modlitbách a speve postupne prešli štrnásť zastavení krížovej cesty, sprevádzali ich pri tom folklórne spevácke zbory z rôznych regiónov Slovenska. Ďalších veriacich vyviezli po serpentínach v kameňolome desiatky autobusov. Už podľa značiek prichádzajúcich vozidiel bolo jasné, že priviezli pútnikov z celého Slovenska: od Rožňavy cez Spiš, Kysuce, Oravu, Horehronie, až po Trnavu či Nové Zámky. No a nechýbali ani tradiční hostia z Česka a Poľska, takže májová púť na Butkov mala znovu aj medzinárodný rozmer.

 

 

Jej termín pripadol tento rok na 18. máj, presne na 99. výročie narodenia sv. Jána Pavla II., ktorý má v tomto areáli osobitný pamätník. Hlavný celebrant– žilinský diecézny biskup Tomáš Galis venoval preto úvod svojej homílie osobnej spomienke na tohto svätého muža. Pripomenul, že tento Boží služobník bol skutočným Pontifexom, staviteľom mostov nielen medzi Vatikánom a jednotlivými národmi, ale hlavne pri budovaní vzájomných medziľudských vzťahov. Počas jeho tretej a poslednej apoštolskej cesty na Slovensku biskup Galis ako koncelebrant jeho omše v Banskej Bystrici mohol zblízka pozorovať aj bolesť na tvári Jána Pavla II. pri pohyboch tela na vozíku, z ktorého predsedal liturgii. Biskup Galis ho nazval „živým svedkom viery a príklad apoštola, ktorý z kríža neutiekol, ale vydržal až do posledného výdychu... Podobný tomu, do ktorého služby sa dával počas celého života, naozaj kňaz aj obeta! Totus Tuus pre Ježiša i Máriu!“

 

 

V ďalšej časti hlavný celebrant pripomenul: „To, že môžeme putovať na Butkov, nie je len nová pútnická destinácia. To miesto je o veľkej pokore, o obeti. Akokoľvek prísť sem je námaha, je obeta. A pokiaľ sa nebudeme ponáhľať a budeme tu chcieť zostať, pretože tu sme bližšie k Bohu, a je tu Božia Matka, možno aj my mnohé veci pochopíme a začneme žiť inakšie... Preto je veľmi dobre, že je tu takéto Sanktuárium.“

 

 

V závere slávnostnej homílie arcibiskup Galis pripomenul, že celý máj je mariánskym mesiacom: „Nech Panna Mária, Matka milosrdenstva, pomáha všetkým nám kráčať cestami pokoja a bratstva, založenými na prijatí a odpustení, na úcte k druhým, na láske k životu. Na láske, ktorá je ochotná obetovať seba. Nech teda naša Matka daruje našim rodinám a každému z nás požehnanie a radosť zo života. Nech Mária, zdroj všetkej útechy, prinesie pomoc a posilu aj tým, ktorí sú v skúškach.“

 

 

Súčasťou jarnej púte na Butkov bola aj Modlitba korunky Božieho milosrdenstva, v podaní Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva z Krakova. Slávnostnú atmosféru svätej omše dôstojne podfarbil hudobno-spevácky súbor The Gospel Family a nezabudnuteľným zážitkom pre mnohých pútnikov nadlho zostanú aj známe mariánske piesne v interpretácii operného speváka Jaroslava Dvorského.

 

 

Text: PhDr. Peter Toman, PCLA

Foto: Ján Čechovský, PCLA