Projekty financované EÚ

Koyšove Ladce 2021

 

Vyhlasovateľ súťaže:

 • Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

 

Organizátor súťaže:

 • Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

 

 

Spoluorganizátori súťaže:

 • Obec Ladce, Považská knižnica v Považskej Bystrici

 

 

Účastníci:

Propozície súťaže boli zaslane regionálnym osvetovým strediskám, prostredníctvom ktorých sa do súťaže prihlasovali recitátori ZŠ, SŠ, SOŠ, ZUŠ, dospelí recitátori a recitátori, ktorí sa súťaže zúčastnili v minulosti. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 25 recitátorov z toho:

 • v I. kategórii - 7 recitátorov
 • v II. kategórii - 8 recitátorov
 • v III. Kategórii - 1 recitátorka
 • v IV. kategórii - 9 recitátorov

 

 

 

Umiestnenie súťažiacich:

I. kategória – žiaci 8. – 9. roč. základných škôl, ZUŠ, 1.- 4. roč. gymnázií

 1. miesto: AnetaSopóciová, ZUŠ, Myjava (Marián Kováčik: Potrebujeme lásku)
 2. miesto: Nina Čviriková, ZŠ Komenského, Púchov (Pavel Koyš: Takú lásku čakaj)
 3. miesto: Katarína Malatinová, Samuel Mocko, ZUŠ, Myjava (Marián Kováčik: Zrada a láska)

 

 

 

II. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, ZUŠ, konzervatórií

1. miesto: Alica Laurincová, SOŠ pedagogická sv. Andreja-Svorada, Trenčín (Zuzana Kuglerová: Zrkadlo)

2. miesto: Barbora Jurovčíková, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín (Milan Rúfus: Óda na radosť)

2. miesto: Monika Kabzanová, Gymnázium, Považská Bystrica (Jaroslav Rezník: Morálka lásky)

2. miesto: Nikola Húsková, Obchodná akadémia, Ružomberok (Ján Botto: Margita a Besná)

3. miesto Jakub Pecen, ZUŠ Š. Baláža, Nová Dubnica (Kamil Peteraj: Čo sa šepká dievčatám)

 

Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša: Klaudia Pavlačková, Gymnázium Dubnica nad Váhom

 

 

 

III. kategória – dospelí nad 65 rokov veku

1. miesto: Dana Sobolová, Kysucké Nové Mesto (Pavel Koyš: Básne o láske)

 

 

 

IV. kategória – dospelí nad 70 rokov veku

1. miesto: Anton Orlík, Považská Bystrica (Pavel Koyš: Zbohom láska)

2. miesto: Ladislav Jurík, Dolné Vestenice (Pavel Koyš: Rozmýšľanie o človeku)

3. miesto: Ružena Buryová, Nitra (Pavel Koyš: Plač za láskou)

 

Osobitná cena za prednes básne Pavla Koyša: Anton Orlík, Považská Bystrica

 

 

 

Odborná porota:

 • predseda Celoštátnej odbornej komisie celoštátnej súťaže v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce RSDr. Jozef Sajbert
 • Mgr. Viera Slivová, Trenčín
 • Mgr. Beáta Kvaššayová, Dubnica nad Váhom
 • Mgr. Zuzana Starostová, Trenčín
 • Elena Bakošová, Visolaje
 • Mgr. Monika Ulická, Považská Bystrica
 • Mgr. Jaroslava Botošová, Púchov
 • Všetci recitátori dostali pamätné listy, ocenení diplomy a vecné ceny – knihy, ktoré do súťaže venovalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v Bratislave, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, obec Ladce, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Považská knižnica v Považskej Bystrici.