Projekty financované EÚ

Návšteva knižnice zo ZŠ Ladce 2022

Dňa 2.11.2022 navštívili knižnicu žiaci I. stupňa ZŠ Ladce. Vedúca knižnice p. Riecka privítala žiakov podľa ročníkov. Oboznámila ich s prevádzkou knižnice, s pravidlami a tiež ako sa zaraďujú knihy podľa spisovateľa a podľa žánru. Žiaci mohli vidieť najväčšiu a najmenšiu knihu, ktorá je v knižnici. Po vysvetlení, ako sa s knihami zaobchádza a s pravidlami ich požičiavania , si deti mohli vybrať svoju knihu a popozerať si ju.S deťmi sme sa rozprávali aké rozprávky poznajú a aké knihy najradšej čítajú. Pri odchode z knižnice nemohla chýbať sladká odmena.

 

Verím, že návštevou knižnice si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám a knižnica získa nových čitateľov, na ktorých sa už teraz teším.

 

Text: Bc. Rudolfína Riecka

Foto: Ing. Katarína Kalusová