Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Katarínsky ples 2016