O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Katarínsky ples 2016