Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Katarínsky ples 2016