Až v tme zistíš čo naozaj svieti.

Katarínsky ples 2016