Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Katarínsky ples 2016