Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Katarínsky ples 2016