Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Katarínsky ples 2016