Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Katarínsky ples 2016