Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Katarínsky ples 2016