Projekty financované EÚ

Otvorenie multifunkčného ihriska 2016

 

1. marca 2016 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového multifunkčného ihriska za účasti Dušana Galisa, Ing. Jaroslava Bašku a poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, starostov obcí a občanov. Program začal futbalovým zápasom žiakov základnej školy Ladce, pokračoval slávnostným príhovorom a poďakovaním starostu obce Ladce Úradu vlády SR za finančnú pomoc na výstavbu multifunkčného ihriska a príhovorom župana TSK Ing. Jaroslava Bašku. O spestrenie programu sa postarala aj hudobná skupina Ladčanka a miestny spevácky zbor. Pozvaní hostia ukončili stretnutie spoločnou večerou.