Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Poplatky za vyhlásenie oznamu

 

Oznamy obecného rozhlasu nájdete v sekcii Obecný rozhlas, pričom je možné nájsť aj oznamy z minulého mesiaca (Obecný rozhlas - archív). Smútočné oznamy z celého aktuálneho roku nájdete v časti Smútočné oznámenia. Nasledovné poplatky sa platia v hotovosti na obecnom úrade.

 

 

Odvysielanie správy občanom 2 €
Za odvysielanie správy politických strán a hnutí 5 €
Za odvysielanie správy reklamného charakteru 7 €

 

 

  • Poplatok sa neplatí pri vyhlasovaní relácií obecných spoločenských organizácií a pri smútočným oznamoch.
  • V prípade oznamov politických strán a hnutí, ktoré majú reklamný charakter, musí byť oznam vo forme nahrávky doručený v elektronickej podobe.
  • V prípade relácií týkajúcich sa životného jubilea občanov, oznam pozostáva z textovej časti a z jednej piesne maximálnej dĺžky 5 minút. Doniesť si ju môžete na CD. Poplatok za vyhlásenie je 2 €.
  • Oznamy sa vyhlasujú počas stránkových dní (pondelok - piatok) ráno o 09:00 a poobede o 14:30 hod.
  • Pri mimoriadnych udalostiach čas vyhlásenia nie je určený, oznam sa vyhlasuje hneď po obdržaní mimoriadnej informácie, udalosti.