Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch - vedenie obce a komisie OZ

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch má týchto poslancov. Nižšie nájdete zverejnené aj mená členov komisií obecného zastupiteľstva.

 

 

 

Ing. Jaroslav Koyš

starosta obce

 

 

Dominik Koštialik

zástupca starostu

 

 

 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

Ing. Peter Bračík

Vladimír Chovanec

Peter Chovanec

Mgr. Beata Kolenová

 

 

Ing. Ján Abrahámovský (za časť Tunežice)

Iveta Laskovičová (za časť Tunežice)

František Meliš (za časť Horné Ladce)

Ing. Dominik Kobza (za časť Horné Ladce)


 

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

 

Kontakt pre podnety na všetky komisie a poslancov: pripomienky@ladce.sk

 

 

 

 • Sociálno-bytová a zdravotná komisia
  • Predseda: Peter Chovanec
  • Členovia: Mgr. Zuzana Kuniaková, Ľubomíra Porubčanová, Emília Červená

 

 

 • Komisia pre kultúru a šport
  • Predseda: Dominik Koštialik
  • Členovia: Alena Hudáková, Michal Fusko, Martin Rolín

 

 

 • Finančná a likvidačná komisia
  • Predseda: Mgr. Beata Kolenová
  • Členovia: Ing. Alena Černotová, RNDr. Peter Janešík, Ing. Daniela Kalusová

 

 

 • Komisia ochrany verejného poriadku
  • Predseda: Ing. Peter Bračík
  • Členovia: Ing. Marián Faturík, Ľubica Šedíková

 

 

 • Osobitná komisia pre časť Tunežice
  • Predseda: Ing. Ján Abrahámovský
  • Členovia: Iveta Laskovičová, Vladimír Češko, Dana Miháliková

 

 

 • Osobitná komisia pre časť Horné Ladce
  • Predseda: František Meliš
  • Členovia: Ing. Dominik Kobza, Branislav Král

 

 

 • Komisia pre životné prostredie
  • Predseda: Vladimír Chovanec
  • Členovia: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Ing. Monika Števanková, Mgr. Miroslav Lipták

 

 

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce
  • Predseda: Mgr. Beata Kolenová
  • Členovia: Ing. Peter Bračík, Vladimír Chovanec

 

 

 • Komisia pre školstvo a vzdelávanie
  • Predseda: Dominik Koštialik
  • Členovia: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Tomáš Struňák, Alena Hudáková, Mgr. Bronislava Majtánová

 

 

 • Hlavný kontrolór obce: Ing. Monika Prekopová

 

 

 

 

Zápisnice OZ