Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch - vedenie obce a komisie OZ

 

Ing. Jaroslav Koyš

starosta obce

 

Dominik Koštialik

zástupca starostu

 


 

Ing. Monika Števanková

poslankyňa

 

 

Beata Kolenová

poslankyňa

 

 

Vladimír Chovanec

poslanec

 

Ing. Peter Bračík

poslanec

 

 

František Meliš

poslanec

 

 

Bohumil Turza

poslanec

 

Bc. Ján Abrahamovský

poslanec

 

 

Gabriela Melicherová

poslankyňa

 

 

 

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

Kontakt pre podnety na všetky komisie a poslancov: pripomienky@ladce.sk

 

 • Sociálno-bytová a zdravotná komisia
  • Predseda: Ing. Monika Števanková
  • Členovia: Mgr. Dominika Ľachká, Mgr. Zuzana Kuniaková, Ing. Ivana Mrvová

 

 • Komisia pre kultúru a šport
  • Predseda: Dominik Koštialik
  • Členovia: Alena Hudáková, Michal Fusko, Martin Rolín

 

 • Finančná a likvidačná komisia
  • Predseda: Gabriela Melicherová
  • Členovia: Ing. Alena Černotová, Beata Kolenová, RNDr. Peter Janešík

 

 • Komisia ochrany verejného poriadku
  • Predseda: Ing. Peter Bračík
  • Členovia: Vladimír Chovanec, Ing. Marián Faturík

 

 • Osobitná komisia pre časť Tunežice
  • Predseda: Ján Abrahámovský
  • Členovia: Bohumír Zajac, Vladimír Češko, Dana Miháliková

 

 • Osobitná komisia pre časť Horné Ladce
  • Predseda: František Meliš
  • Členovia: Marián Markuš, Bohumil Turza, Branislav Král

 

 • Komisia pre životné prostredie
  • Predseda: Ing. Monika Števanková
  • Členovia: Ľubica Šedíková, Alena Suchárová, Ing. Zuzana Malovcová Seidl

 

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce
  • Predseda: Bc. Beata Kolenová
  • Členovia: Gabriela Melicherová, Ing. Peter Bračík, Ing. Monika Števanková

 

 • Komisia pre školstvo a vzdelávanie
  • Predseda: RNDr. Iveta Liptáková
  • Členovia: Irena Gajdošíková, Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Silvia Gajdošíková, Dominik Koštialik

 

 • Hlavný kontrolór obce: Ing. Monika Prekopová