Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch - vedenie obce a komisie OZ

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch má týchto poslancov. Nižšie nájdete zverejnené aj mená členov komisií obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

Dominik Koštialik

starosta obce

 

 

 

Ing. Peter Bračík

zástupca starostu

 

 

 

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

Ing. František Meliš

Ing. Peter Bračík

Vladimír Chovanec

Mudr. Roman Chovanec

Katarína Filiačová

 

 

Iveta Laskovičová (za časť Tunežice)

Milan Fábik (za časť Tunežice)

František Meliš (za časť Horné Ladce)

Ing. Bohuslava Drozdová  (za časť Horné Ladce)


 

 

 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

 

Kontakt pre podnety na všetky komisie a poslancov: pripomienky@ladce.sk

 

Komisia sociálno – bytová a zdravotná

 • predseda: Ing. Bohuslava Drozdová,
 • členovia: MUDr. Roman Chovanec, Eva Rácová, Mgr. Lenka Kalusová, Janette Šedová Janušková

 

Komisia pre kultúru a šport

 • predseda: Ing. František Meliš,
 • členovia: Alena Hudáková, Michal Fusko, Ing. Katarína Kalusová

 

Komisia finančná a likvidačná

 • predseda: Katarínu Filiačovú,
 • členovia Ing. Jaroslav Koyš, Ing. Alena Černotová, Ing. Alena Seidlová, Janette Šedová Janušková

 

Komisia pre životné prostredie

 • predseda: Vladimír Chovanec
 • členovia: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Ing. Monika Števanková, Mgr. Miroslav Lipták

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce

 • predseda: MUDr. Roman Chovanec,
 • členovia: Milan Fábik, Ing. František Meliš

 

Komisia ochrany verejného poriadku

 • predseda: Ing. Peter Bračík,
 • členovia: Ľubica Šedíková, Ing. Marián Faturík

 

Komisia pre časť Tunežice

 • predseda: Milan Fábik,
 • členovia: Vladimír Češko, Dana Miháliková, Iveta Laskovičova, Tomáš Abrahámovský

 

Komisia pre časť Horné Ladce

 • predseda: František Meliš,
 • členovia: Ing. Bohuslava Drozdová, Branislav Král, Ľubomír Belobrad

 

 

Hlavný kontrolór obce

 • Ing. Mgr. Monika Prekopová

 

 

 

 

Zápisnice OZ