Projekty financované EÚ

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch - vedenie obce a komisie OZ

 

Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch má týchto poslancov. Nižšie nájdete zverejnené aj mená členov komisií obecného zastupiteľstva.  

 

Dominik Koštialik

starosta obce

 

Ing. Peter Bračík

zástupca starostu

 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 

 

Poslanci za časť Ladce:

 

 

 

 

Ing. František Meliš

Ing. Peter Bračík

Vladimír Chovanec

MUDr. Roman Chovanec

Katarína Filiačová

 

 

 

Poslanci za časť Tunežice:

 

 

   

Iveta Laskovičová

Milan Fábik

 

 

 

Poslanci za časť Horné Ladce:

 

 

   

František Meliš

Ing. Bohuslava Drozdová

 


 

Komisie obecného zastupiteľstva:

 

 

Kontakt pre podnety na všetky komisie a poslancov: pripomienky@ladce.sk

 

Komisia sociálno – bytová a zdravotná

 • predseda: Ing. Bohuslava Drozdová,
 • členovia: MUDr. Roman Chovanec, Eva Rácová, Mgr. Lenka Kalusová, Janette Šedová Janušková

 

Komisia pre kultúru a šport

 • predseda: Ing. František Meliš,
 • členovia: Alena Hudáková, Michal Fusko, Ing. Katarína Kalusová

 

Komisia finančná a likvidačná

 • predseda: Katarínu Filiačovú,
 • členovia Ing. Jaroslav Koyš, Ing. Alena Černotová, Ing. Alena Seidlová, Janette Šedová Janušková

 

Komisia pre životné prostredie

 • predseda: Vladimír Chovanec
 • členovia: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Ing. Monika Števanková, Mgr. Miroslav Lipták

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov obce

 • predseda: MUDr. Roman Chovanec,
 • členovia: Milan Fábik, Ing. František Meliš

 

Komisia ochrany verejného poriadku

 • predseda: Ing. Peter Bračík,
 • členovia: Ľubica Šedíková, Ing. Marián Faturík

 

Komisia pre časť Tunežice

 • predseda: Milan Fábik,
 • členovia: Vladimír Češko, Dana Miháliková, Iveta Laskovičova, Tomáš Abrahámovský

 

Komisia pre časť Horné Ladce

 • predseda: František Meliš,
 • členovia: Ing. Bohuslava Drozdová, Branislav Král, Ľubomír Belobrad

 

 

Hlavný kontrolór obce

 • Ing. Mgr. Monika Prekopová

 

 

 

 

Zápisnice OZ