Projekty financované EÚ

Vyčistime si SPOLU Ladce 2021 - Čistenie okolia Váhu

 

V sobotu 8. mája 2021 sme pokračovali v aktivite „Vyčistime si SPOLU Ladce!“. Vďaka partii dobrovoľníkov sa podarilo vyčistiť ďalšie lokality, ktoré sme si tentokrát vytipovali pri povodí Váhu. Nakoľko odpadu bolo skutočne veľmi veľa, vyčistili sme zatiaľ oblasti pod diaľničným mostom smerom k centrále, plochu nad povodím Váhu smerom ku elektrárni, rázcestie vedúce ku korytu Váhu a časť cesty smerujúcej ku MX parku.

 

 

Vďaka patrí všetkým zúčastneným, menovite sa čistenia zúčastnili: starosta obce J. Koyš, páni P. Hudec, A. Liška, M. Peterka; panie D. Mikušková, I. Klobučniková s dcérou Patríciou, sl. Dolinková, sl. S. Hudecová, súrodenci Mlyniský, rodiny Pravdová a Tóthová. Odvoz odpadu zabezpečil M. Rolín.

 

 

Pri dnešnej upratovacej akcii nás potešila aj správa, že pani D. Letková zorganizovala čistenie aj niektorých častí v Tunežiciach, za čo jej pekne ďakujeme. V predchádzajúcu sobotu ešte dobrovoľníci (T. Lišková, K. Lišková so synom Jonášom) vyčistili aj lesík za sochou p. Márie, ktorá sa nachádza pod zvoničkou na Skalke v Horných Ladcoch, a to najmä od skla, ktorého nazbierali takmer tri kýble.

 

 

Naša aktivita na skrášľovanie Ladiec bude pokračovať aj ďalšiu sobotu. V pláne je dočistenie okolia Váhu, nakoľko bolo odpadu tak veľa, že nebolo možné vyčistiť celú lokalitu v dnešný deň. Premýšľame aj nad čistením Skalky v Horných Ladcoch, ktorá, ako sme si aj na sociálnej sieti všimli, čelila najmä počas posledných týždňov nielen vandalom, ale aj búrlivým opekačkám a akciám, po ktorých ostáva v okolí zvoničky aj kríža nemalé množstvo odpadu. Každý, kto sa k nám pridá, bude vítaní, vítame aj individuálnu činnosť a budeme radi, ak nám pošlete fotky, prípadne pár riadkov o tom, kde ste svojimi rukami prispeli ku krajšej obci. Nazbieraný a vytriedený odpad vám pomôžeme odviesť na zberný dvor, stačí nás kontaktovať. Ešte raz srdečné ďakujeme!

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Lišková Terézia, Mgr. Lišková Kristína