Projekty financované EÚ

Komunitné kompostoviská v obci 2018

 

Teší nás, že komunitné kompostoviská, na ktoré sme získali grant z Trenčianskeho samosprávneho kraja z projektu Zelená župa, sú už v našej obci zrealizované. Jedno miesto pre kompostovacie zásobníky sa nachádza medzi bytovkou č. 152 a farou Ladce pri elektrickej rozvodni. Druhé miesto pre kompostovacie zásobníky je v miestach za bytovým domom č. 148 pri kotolni. Pravidlá komunitného kompostovania a návod, ako sa môžete zapojiť, nájdete tu.

 

 

Foto: Mgr. Lenka Kalusová