Projekty financované EÚ

Kamerový systém v obci Ladce – I. etapa 2017

 

Kamerový systém v obci pozostáva zo 4 kamier - dve sú na obecnom úrade (kultúrny dom, ihrisko), jedna na miestnom cintoríne a jedna na hlavnej križovatke v Ladcoch pri Kopyte (kamera bude osadená po výmene elektrických stĺpov v danej lokalite). Financie na získanie kamier pochádzali z podaného projektu a našim cieľom je pokračovať v projektoch a získať peniaze aj na druhú etapu, čiže na rozšírenie umiestnenia kamier v obci - bohužiaľ, projekt na tento cieľ nám pre rok 2017 schválený nebol, každopádne nás to od skúšania a snahy neodrádza, pretože doplnenie kamier v obci je podľa nás potrebné.

 

 

A prečo vôbec takýto projekt vznikol? Jedným z hlavných problémov občanov našej obce je aj stále existujúca majetková kriminalita, páchanie priestupkov, vytváranie nelegálnych skládok - problémom je najmä efektívne získavanie dôkazových materiálov o pohybe a skutkoch páchateľov. Viac monitorovacích miest pomôže zlepšiť všeobecnú bezpečnosť a zvýši kvalitu životnej úrovne. Prístup do kamerového systému má polícia a oprávnené osoby z vedenia obce. Kamerový systém využíva softvérové vybavenie na automatické monitorovanie a monitorovaný je 24 hodín denne prostredníctvom služby pripojenia na dodávateľa služby. Kamerový systém je vybudovaný tak, že ho bude možné neskôr rozšíriť o ďalšie kamery.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová