Projekty financované EÚ

Stavanie mája v MŠ 2023

Tradičné stavanie mája je veľmi pekná tradícia, ktorou sa snažíme u detí budovať to, aby nezabudli na staré zvyky.

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: výber fotiek zo stránky MŠ Ladce