Projekty financované EÚ

Triedenie odpadu v obci 2021: Stará práčka nepatrí pred bytovku!

 

Pred Vianocami sa nám v obci pri smetných nádobách objavila z ničoho nič stará práčka. Znepríjemňovala okolie najmä obyvateľom bytového domu č. 162. Na našom Facebooku sme občana, ktorý sa takto zbavil odpadu vyzvali, aby si práčku vzal späť a doniesol na zberný dvor. Občan (alebo občianka?) sa nakoniec umúdrili a práčka spred bytového domu zmizla. Nevieme kam, ale chceme veriť, že na zberný dvor a nie na čiernu skládku.

 

 

A prečo tento príspevok píšeme a opätovne zverejňujeme? V našej obci (pokiaľ nám pandemická situácia nezmení plány) máme zberný dvor otvorený dva razy v pracovnom týždni (pondelok, streda). Pre tých, čo nemôžu počas pracovných dní prísť, je k dispozícii sobota. Na zbernom dvore sa vás nik nepýta prečo ste sem práčku doniesli a prečo ste si ju nedali opraviť. Práčku jednoducho na zberný dvor vezmeme. Prečo to niektorí občania nechcú stále pochopiť nevedno. Iste, je pohodlnejšie za tmy vyjsť z bytu a nechať odpad pred dverami a spraviť tak robotu ostatným. Obec ani zberná spoločnosť však nie sú povinné upratovať odpad po nezodpovedných.

 

 

V prípade, že nemáte možnosť doniesť svoje elektrospotrebiče na zberný dvor, elektro odpad sa v našej obci zberá dva razy do roka, o termíne dávame vedieť vopred. Ak prerábate dom či byt a máte najmä stavebný odpad, je možné objednať si vlečku aj odvoz odpadu na vlečke priamo na zberný dvor. Táto služba je spoplatnená podľa VZN o odpadoch a poplatky nájdete aj na webovej stránke.

 

 

Ďakujeme zároveň všetkým, ktorí obetujú niekoľko minút vlastného pohodlia a dávajú odpad tam, kam patrí – do smetných nádob, do separovaného zberu alebo na zberný dvor. Obec predsa nie je smetisko.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Kristína Lišková

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl