Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Fašiangy 2009