Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Fašiangy 2009