Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Fašiangy 2009