Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Fašiangy 2009