Projekty financované EÚ

Deti z MŠ Ladce v Škole v prírode 2018

 

V dňoch 28. až 31. 5. 2018 sa naši predškoláci zúčastnili pobytu v Škole v prírode na Lazoch pod Makytou - Chata Čertov. Deti plnili rôzne bádateľské úlohy zamerané na environmentálnu výchovu, spoznávali krásne okolie na Čertove, súťažili, hľadali stratený poklad, chytali ryby a svoje postrehy si každý deň zaznamenávali do denníka. Boli to krásne prežité 4 dni v kolektíve svojich rovesníkov a pre niektorých aj prvá vážna skúška pobytu bez rodičov.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce