Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016