Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016