O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016