Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016