Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016