Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Stretnutie dôchodcov z PCLA 2016