Projekty financované EÚ

Uvítanie detí do života 2023

Každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty, radosti a lásky

... je pokračovateľom nášho života.

 

Narodenie dieťaťa je najsilnejším okamihom v živote rodičov, radostnou chvíľou pre celú rodinu a taktiež významná udalosť pre obec. V našej obci sa v stredu 11. októbra 2023 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí.

 

Pozvaných bolo 14 detičiek: 6 dievčat a 8 chlapcov. Na slávnostné uvítanie prišlo 13 detičiek s rodičmi. Starosta všetkých prítomných privítal a v krátkom programe vystúpili naše deti z materskej škôlky, pani Hudáková - riaditeľka MŠ a hudobné vystúpenie v podaní manželov Fuskovcov. Bolo to veľmi pekné spestrenie celej akcie. Potom starosta rodičom odovzdal pamätný list a darček so želaním, aby im deti robili čo najviac radosti a každej mamičke venoval krásnu ružu.


Našim malým spoluobčanom prajeme šťastný a radostný život.

 

Text: Mgr. Lenka Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová