Projekty financované EÚ

Plavecný výcvik MŠ Ladce 2019

 

V dňoch 13. až 17. 5.2019 sa deti našej materskej školy zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni v Púchove. Cieľom výcviku bolo vytvoriť u detí pozitívny vzťah k plávaniu, mať radosť z pohybu vo vode, ale aj posilňovanie vôľových vlastností ako trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, sebaovládanie a prekonávanie prekážok spojených s fyzickou námahou, a tiež nevzdávať sa. Teší nás, že všetky deti boli smelé, naučili sa splývať, ponárať sa, a niektoré preplávali aj niekoľko metrov. Odmenou za ich týždňové úsilie bol diplom a malá sladkosť.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: učiteľky MŠ Ladce, Zuzana Čuríková