Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou