Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou