Projekty financované EÚ

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou

 

Zákazky s nízkou hodnotou sú súčasťou dokumentov PDF, ktoré si môžete pozrieť podľa rokov nižšie v tabuľkách.

 

 

 

Rýchla navigácia:

2024|20232022 |2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

 

 

 

 

 

2024

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 03. 2024

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2024 do 30. 06. 2024
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2024 do 30. 09. 2024
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2024 do 31. 12. 2024

 

 

 

 

2023

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 03. 2023

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2023 do 30. 06. 2023
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2023 do 30. 09. 2023
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2023 do 31. 12. 2023

 

 

 

 

2022

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 03. 2022

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2022 do 30. 06. 2022
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2022 do 30. 09. 2022
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2022

 

 

 

 

2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2021

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2021 do 30. 06. 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2021 do 30. 09. 2021
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2021 do 31. 12. 2021

 

 

 

 

2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2020 do 30. 09. 2020

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020

 

 

 

 

2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 03. 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2019 do 30. 06. 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2019 do 30. 09. 2019

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2019 do 31. 12. 2019

 

 

 

 

2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 03. 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2018 do 30. 06. 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2018 do 31. 12. 2018

 

 

 

 

2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 03. 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 04. 2017 do 30. 06. 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 07. 2017 do 30. 09. 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 10. 2017 do 31. 12. 2017

 

 

 

 

2016

1. štvrťrok

2. štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok

 

 

 

 

2015

1. štvrťrok

2. štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok

 

 

 

 

2014

1. štvrťrok

2. štvrťrok
3. štvrťrok
4. štvrťrok

 

 

 

 

2013

Faktúry nad 1 200 € za január - jún 2013

Faktúry nad 1 200 € za júl - september 2013
Faktúry nad 1 200 € za október - december 2013

 

 

 

 

Verejné obstarávanie v obci