Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou