Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou