Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou

 

Dokumenty si môžete kliknutím na názov (link) otvoriť v novom okne.

 

 

 

2020

 

 

 

2019

 

 

 

2018

 

 

 

2017

 

 

 

2016

 

 

 

2015

 

 

 

2014

 

 

 

2013