Projekty financované EÚ

Natieranie konštrukcie Domu smútku v Ladcoch 2018

 

Tento rok sa nám podarilo opraviť nátery na drevených konštrukciách nášho Domu smútku v Ladcoch. Už niekoľko rokov bolo potrebné opraviť staré nátery, ktoré vplyvom poveternostných podmienok začali opadávať. Vzhľadom na výškové práce sme museli dať postaviť lešenie, a na pomoc bolo potrebné zavolať aj vysokozdvižnú plošinu, ktorá nám pomáhala pri oprave náterov. Aj napriek tomu naši „brigádnici“ nedokázali natrieť vežičku, ktorú nakoniec museli natrieť až horolezci. Veríme však, že obnovené nátery oživili vzhľad tejto stavby.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce