Projekty financované EÚ

Stredoslovenská distribučná (SSD) - tlačivá pre novostavby a rekonštrukcie elektrických stúpačiek v bytových domoch

 

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) zverejňuje dva dôležité listy. V prvom ide o zavedenie nového dokumentu - formulára zo strany SSD. Budú ho potrebovať tí obyvatelia, ktorí plánujú stavať nové nehnuteľnosti na ešte nezastavaných plochách bez inžinierskych sietí. Pre podrobnejšie informácie si, prosím, prečítajte priložený list, v ktorom je všetko vysvetlené. Druhý list sa týka len tých samospráv, ktoré majú vo svojej správe bytové domy. V liste sa oboznámite s dôležitými zmenami v procese rekonštrukcie elektrických stúpačiek v bytových domoch. Cieľom nového procesu je uľahčenie a urýchlenie práce. Podrobnosti nájdete v priloženom liste. Ku každému listu patrí aj ukážka patričného formulára. Na konci obidvoch listov nájdete aj kontakty pre prípad doplňujúcich otázok.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy