Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Faustína - Butkov 2015

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk