Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Faustína - Butkov 2015

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk