Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Rodičovský ples 2015

 

Ples sa konal 24. januára 2015.