Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Karneval 2014