Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Karneval 2014