V tme vidíme najďalej.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2020

 

JANUÁR 16. 01. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
FEBRUÁR 13 .02. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
MAREC 12. 03. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
APRÍL 16. 04. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
MÁJ 14. 05. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚN 11. 06. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚL 16. 07. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
AUGUST P R Á Z D N I N Y
SEPTEMBER 17. 09. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
OKTÓBER 15. 10. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
NOVEMBER 12. 11. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.
DECEMBER 10. 12. 2020 (štvrtok) o 17:00 hod.

 

  1. Na prerokovanie neodkladných úloh môže starosta obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj mimo schváleného časového plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
  2. Ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
  3. Ak požiada o zvolanie obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta obce zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

 

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ladce bol schválený dňa 16. 12. 2019 uznesením č.125/2019

 

 

zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie