Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2023

 

V prípade, že sa bude naplánovaný termín OZ meniť, budeme o tom včas informovať na úvodnej stránke www.ladce.sk.

 

 

 

JANUÁR 18. 01. 2023 (streda) 17:00 hod.
FEBRUÁR 15 .02. 2023 (streda) 17:00 hod.
MAREC 15. 03. 2023 (streda) 17:00 hod.
APRÍL 19. 04. 2023 (streda) 17:00 hod.
MÁJ 17. 05. 2023 (streda) 17:00 hod.
JÚN 21. 06. 2023 (streda) 17:00 hod.
JÚL 19. 07. 2023 (streda) 17:00 hod.
AUGUST P R Á Z D N I N Y
SEPTEMBER 20. 09. 2023 (streda) 17:00 hod.
OKTÓBER 18. 10. 2023 (streda) 17:00 hod.
NOVEMBER 22. 11. 2023 (streda) 17:00 hod.
DECEMBER 13. 12. 2023 (streda) 17:00 hod.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ladce bol schválený dňa 14.12.2022
uznesením č. 33/12.14.

 

 

 

 

zápisnice a uznesenia