Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2022

 

V prípade, že sa bude naplánovaný termín OZ meniť, budeme o tom včas informovať na úvodnej stránke www.ladce.sk.

 

 

 

JANUÁR 20. 01. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
FEBRUÁR 17 .02. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
MAREC 17. 03. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
APRÍL 21. 04. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
MÁJ 19. 05. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
JÚN 16. 06. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
JÚL 21. 07. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
AUGUST P R Á Z D N I N Y
SEPTEMBER 22. 09. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
OKTÓBER 20. 10. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
NOVEMBER 24. 11. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
DECEMBER 08. 12. 2022 (štvrtok) 17:00 hod.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ladce bol schválený dňa 09. 12. 2021
uznesením č. 123/2021.

 

 

 

 

zápisnice a uznesenia