Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2019

 

JANUÁR 17. 01. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
FEBRUÁR 14 .02. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
MAREC 14. 03. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
APRÍL 25. 04. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
MÁJ 16. 05. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚN 13. 06. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚL 18. 07. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
AUGUST P R Á Z D N I N Y
SEPTEMBER 19. 09. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
OKTÓBER 17. 10. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
NOVEMBER 14. 11. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.
DECEMBER 12. 12. 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.

 

  1. Na prerokovanie neodkladných úloh môže starosta obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj mimo schváleného časového plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
  2. Ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
  3. Ak požiada o zvolanie obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta obce zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

 

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ladce bol schválený dňa 13. 12. 2018 uznesením č.18/12.13

 

 

zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie