Projekty financované EÚ

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2023

 

V prípade, že sa bude naplánovaný termín OZ meniť, budeme o tom včas informovať na úvodnej stránke www.ladce.sk.

 

 

 

JANUÁR 17. 01. 2024 (streda) 17:00 hod.
FEBRUÁR 14. 02. 2024 (streda) 17:00 hod.
MAREC 13. 03. 2024 (streda) 17:00 hod.
APRÍL 17. 04. 2024 (streda) 17:00 hod.
MÁJ 15. 05. 2024 (streda) 17:00 hod.
JÚN 19. 06. 2024 (streda) 17:00 hod.
JÚL 17. 07. 2024 (streda) 17:00 hod.
AUGUST P R Á Z D N I N Y
SEPTEMBER 18. 09. 2024 (streda) 17:00 hod.
OKTÓBER 16. 10. 2024 (streda) 17:00 hod.
NOVEMBER 20. 11. 2024 (streda) 17:00 hod.
DECEMBER 11. 12. 2024 (streda) 17:00 hod.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ladce bol schválený dňa 13.12.2023
uznesením č. 90/2023.

 

 

 

 

zápisnice a uznesenia