Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2018

 

JANUÁR 18. 01. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
FEBRUÁR 15 .02. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
MAREC 15. 03. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
APRÍL 19. 04. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
MÁJ 17. 05. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚN 14. 06. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚL 19. 07. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
AUGUST P R Á Z D N I N Y
SEPTEMBER 20. 09. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
OKTÓBER 18. 10. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
NOVEMBER 15. 11. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.
DECEMBER 13. 12. 2018 (štvrtok) o 17:00 hod.

 

  1. Na prerokovanie neodkladných úloh môže starosta obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva aj mimo schváleného časového plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva.
  2. Ak starosta obce nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
  3. Ak požiada o zvolanie obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta obce zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie.

 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce bol schválený dňa 14. 12. 2017 uznesením 93/2017.

 

 

zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie