Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ladce na rok 2021

 

V prípade, že sa bude naplánovaný termín OZ meniť, budeme o tom včas informovať na úvodnej stránke www.ladce.sk v časti Novinky.

 

 

 

JANUÁR 14. 01. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
FEBRUÁR 18 .02. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
MAREC 18. 03. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
APRÍL 15. 04. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
MÁJ 20. 05. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚN 17. 06. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
JÚL 22. 07. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
AUGUST P R Á Z D N I N Y
SEPTEMBER 16. 09. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
OKTÓBER 21. 10. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
NOVEMBER 18. 11. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.
DECEMBER 09. 12. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod.

 

 

 

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Ladce bol schválený dňa 10. 12. 2020
uznesením č. 81/2020.

 

 

 

 

zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie