Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015