Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015