Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015