Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015