Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015