Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015