Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015