O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Izolovanie obvodovej steny ZŠ 2015