Projekty financované EÚ

Kaštieľ ako centrum neformálneho vzdelávania 2023

Mnohí z obyvateľov i návštevníkov Ladiec vedia, že sme v tomto roku otvorili zrekonštruovanú časť kaštieľa v našej obci. Pamiatková obnova západnej časti, ktorú sa nám podarilo realizovať vďaka Grantom EHP a Nórska však nebola samoúčelná. Jej cieľom nebola iba záchrana kaštieľa a prezentácia jeho pamiatkových hodnôt, ale aj prispôsobenie obnovených priestorov kaštieľa novým funkciám. V kaštieli dnes môžete nájsť obchodík s lokálnymi produktmi či umeleckú rezidenciu, kde sa dá prespať, oddýchnuť si od každodenného stresu a načerpať inšpiráciu a nové sily. Jedna z miestností je venovaná stálej expozícii dejín kaštieľa od najstarších čias až po medzivojnové obdobie, kedy tu sídlil ženský cirkevný rád vincentiek. Okrem tohto nového obsahu však kaštieľ ponúka aj niečo naviac – multifunkčné kultúrno-kreatívne centrum, zamerané aj na organizáciu workshopov, seminárov, prednášok a podobných aktivít.

 

V miestnosti, využívanej primárne ako kultúrno-kreatívne centrum, je inštalovaná najnovšia projekčná technika – projektor i projekčné plátno, samozrejmou súčasťou je kvalitné stále internetové pripojenie či miesto na prípadný catering. V miestnosti sa pohodlne usadí 30 ľudí, kapacitne však zvládne aj vyšší počet osôb. Priestor je možné využívať aj externými subjektmi, ktoré budú mať záujem o poskytnutie miestnosti. Je ideálny pre vzdelávacie, kultúrne, spoločenské, ale aj komerčné aktivity.

 

September roku 2023 bol mesiacom, kedy sme si kultúrno-kreatívne centrum otestovali v praxi, a to nie raz, ale rovno dva-krát.

 

21. septembra kaštieľ privítal študentov vyšších ročníkov Základnej školy Ladce. Témou mimoriadne vydarených interaktívnych prednášok „Nesúď iných“ bola podpora vnímania rôznorodosti a boj proti nenávistným prejavom, stereotypom, predsudkom a nálepkovaniu. Lektorka JUDr. Ivett Pavlis zožala na oboch prednáškach veľký potlesk a z vlastnej osobnej skúsenosti môžeme potvrdiť, že medzi účastníkmi prednášok sa azda nenašiel nikto, koho by skúsenosti lektorky nechali úplne ľahostajnými.

 

O týždeň neskôr, 29. septembra sme v rovnakom priestore zorganizovali verejne prístupnú bezplatnú prednášku člena nášho tímu a špecialistu na kultúrne dedičstvo a pamiatkové právo JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD., venovanú porovnaniu nórskeho a slovenského prístupu ku kultúrnemu dedičstvu a jeho ochrane. Tomáš strávil časť svojho štúdia v Nórsku, za polárnym kruhom, na najsevernejšej univerzite na svete – Univerzite v Tromsø a na Slovensku existuje asi sotva niekto povolanejší pre vysvetlenie rozdielov medzi ochranou a manažmentom kultúrneho dedičstva na severe a u nás. Jeho prednáška „Inšpirácie zo severu - Kultúrne dedičstvo Nórska a Slovenska.“ bola nielen pre nás skutočnou inšpiráciou.

 

Ako vidno, po obnove časti kaštieľa postupne rozbiehame aktivity odborného i spoločenského charakteru. Ak budete mať nápad, aké podujatia by sme v kaštieli mohli alebo mali zorganizovať, alebo ak budete mať záujem o využitie priestorov kaštieľa, vaše návrhy radi uvítame na e-mailovej adrese kastiel.ladce@gmail.com. Sme radi, že nám v našom úsilí držíte palce.

 

Text: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD.

Foto:  Jozef Heisar